Dynamic channel-sensitive scheduling algorithms for wireless data throughput optimization

S.C. Borst, P.A. Whiting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic channel-sensitive scheduling algorithms for wireless data throughput optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science