Dynamic changes in 1H-MR relaxometric properties of cell-internalized paramagnetic liposomes, as studied over a properties of cell-internalized paramagnetic liposomes, as studied over a five-day period

M.B. Kok, G.J. Strijkers, K. Nicolay

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  98 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic changes in 1H-MR relaxometric properties of cell-internalized paramagnetic liposomes, as studied over a properties of cell-internalized paramagnetic liposomes, as studied over a five-day period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Neuroscience

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

  Immunology and Microbiology

  Material Science