Dynamic capability and staff induction practices in small firms

D.E.M. Mulders, P.A.J. Berends, A.G.L. Romme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic capability and staff induction practices in small firms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science