Dynamic allocation in multi-dimensional inventory models

H.G.H. Tiemessen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

579 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van Houtum, Geert-Jan J.A.N., Promotor
  • Fleischmann, M., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning25 mrt. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3583-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit