Dynamic admission control in a call center with one shared and two dedicated service facilities

E.L. Örmeci

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  71 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's16
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2002044
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit