DX-center and pressure effects on the electronic structure of a delta-doped qunatum barrier

J.M. Shi, P.M. Koenraad, A.F.W. Stadt, van de, F.M. Peeters, J.T. Devreese, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. Int. Conf. on the Physics of Semiconductors
Plaats van productieBerlin, Germany
Pagina's2355-2358
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit