Duurzame energie vraagt politieke keuze

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

72 Downloads (Pure)

Samenvatting

De slechte staat van duurzame energie in Nederland is te wijten aan de energiebedrijven, aldus Jan Rotmans (RD 6-8). Han Slootweg is het daar niet mee eens. Wat in Nederland ontbreekt, is een daadkrachtige overheid.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's2
TijdschriftReformatorisch Dagblad
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit