Duurzaam betaalbaar : een explorerend onderzoek naar het samenspel van levensduren bij woningen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekProfessioneel

671 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor u ligt de rapportage van het woonkostenonderzoek Veldhoven en Waalre. Voor de snelle lezers verwijzen we naar hoofdstuk 5 waarin het onderzoek wordt samengevat en de conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in 2012 en geeft inzicht in de kosten die huishoudens in Veldhoven en Waalre maken voor het wonen in brede zin. Het gaat hierbij om het geheel van woongerelateerde kosten van huurders en kopers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van woningcorporatie Aert Swaens en liep parallel met een soortgelijk onderzoek in Eindhoven.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's70
ISBN van geprinte versie978-90-386-3670-2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit