Durability of adhesive glass-metal connections for structural applications

B. Van Lancker, J. Dispersyn, W. De Corte, J. Belis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    33 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Durability of adhesive glass-metal connections for structural applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen