Ductility in timber structures

A.J.M. Jorissen, M. Fragiacomo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ductility in timber structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie