Ductile damage evolution and strain path dependency

C.C. Tasan, J.P.M. Hoefnagels, R.H.J. Peerlings, M.G.D. Geers, C.H.L.J. Horn, ten, H. Vegter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ductile damage evolution and strain path dependency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen