Dual-wavelength integrated K-band multi-beamformer operating over 1-km 7-core multicore fiber

Maria Morant, Ailee Trinidad, Eduward Tangdiongga, Ton Koonen, Roberto Llorente

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual-wavelength integrated K-band multi-beamformer operating over 1-km 7-core multicore fiber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering