Dual roles of [CHCA + Na/K/Cs]+ as a cation adduct or a protonated salt for analyte ionization in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract available.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere9111
Aantal pagina's4
TijdschriftRapid Communications in Mass Spectrometry
Volume35
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual roles of [CHCA + Na/K/Cs]+ as a cation adduct or a protonated salt for analyte ionization in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit