Dual-Polarised Ku-band Multi-Feed Cluster for the CoReH2O Mission

Vertaalde titel van de bijdrage: Tweevoudig gepolariseerde Ku-Band Groep van Belichters voor de CoReH2O Missie

Thomas Fuegen, Bernhard Grafmueller, Mattias Viberg, Kees van 't Klooster, Florence Hélière

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperProfessioneel

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tweevoudig gepolariseerde Ku-Band Groep van Belichters voor de CoReH2O Missie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering