Dual optimization based prostate zonal segmentation in 3D MR images

Wu Qiu, Jing Yuan, Eranga Ukwatta, Yue Sun, Martin Rajchl, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)660-673
Aantal pagina's14
TijdschriftMedical Image Analysis
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit