Dual Nanoresonators for Ultrasensitive Chiral Detection

Ershad Mohammadi (Corresponding author), Andreas Tittl, Kosmas L. Tsakmakidis, T.V. Raziman, Alberto G. Curto (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual Nanoresonators for Ultrasensitive Chiral Detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen