Dual decision-feedback equalizer with variable detection delay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
110 Downloads (Pure)

Samenvatting

The use of a variable detection delay is proposed to improve the bit error rate and error propagation characteristics of a dual decision-feedback equaliser
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)473-474
Aantal pagina's2
TijdschriftElectronics Letters
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual decision-feedback equalizer with variable detection delay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit