DSC Investigations of Some Liquid-Crystalline Polyethers; Heat and Temperature Calibration'

L.D. Ionescu, N. Hurduc, J.C. Miltenburg, van

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the International Workshop on the Calibration of Calorimeters
  Plaats van productieTurin, Italy
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit