Drying of salt-contaminated masonry: MRI laboratory monitoring

T.D. Gonçalves, L. Pel, J.D. Rodrigues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drying of salt-contaminated masonry: MRI laboratory monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Food Science