Druksterkte van lijmwerkwanden. Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (8)

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het verlijmen van blokken en elementen voor dragende wanden is niet nieuw. Kalkzandsteenelementen en cellenbetonblokken worden reeds sinds vele jaren met succes verlijmd. Constructief lijmwerk met keramische blokken daarentegen is een ontwikkeling van het laatste decennium terwijl lijmwerk met betonblokken in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Als belangrijk voordeel van lijmwerk wordt dikwijls de hogere druksterkte genoemd, maar is deze eigenschap wel geldig voor alle steentypen? Een vergelijking tussen de theoretische druksterkte van lijmwerk en metselwerk in cellenbeton, kalkzandsteen, baksteen en betonsteen kan hierover enig uitsluitsel geven.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)83-87
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume54
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit