Dropwise condensation of air-stream mixtures in a PVDF compact heat exchanger

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

    Originele taal-2Engels
    Aantal pagina's44
    StatusGepubliceerd - 1993

    Citeer dit