Droplet size control with methanol-repellent surface in a sampling device for continuous annular electrochromatography

Q. Wang, E. Rebrov, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Droplet size control with methanol-repellent surface in a sampling device for continuous annular electrochromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Earth and Planetary Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology