Droplet size and liquid-liquid mass transfer with reaction in a rotor-stator Spinning Disk Reactor

Arturo Manzano Martinez, Melissa Assirelli, John van der Schaaf (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Droplet size and liquid-liquid mass transfer with reaction in a rotor-stator Spinning Disk Reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering