Droplet evaporation measured by non linear Raman method

M. Golombok, D.B. Pye

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Droplet evaporation measured by non linear Raman method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Agricultural and Biological Sciences