Drie is niet teveel : drie vrijgezellenwoningen in Eindhoven

M.H.P.M. Willems, H.H. Doorn, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Noch de opdrachtgever, noch het architectendrietal (Urban Affairs aan gevuld met Joep Mol) werd gehinderd door veel ervaring. Ondanks of dankzij dit gegeven is het amorfe clustertje van drie woningen voor alleenstaanden een klein inbreidingswonder geworden. De materialisering is in wezen ontzettend normaal, maar prettig ontspoord. Een gevel van bitumen sluit mooi aan bij het omringende dakenlandschap. Maar wie denkt nu aan eeri aluminium tuinhuisje als slaapkamer op het dak?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-32
Aantal pagina's5
TijdschriftDetail in Architectuur
Volume2001
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit