Drawing (complete) binary tanglegrams: hardness, approximation, fixed-parameter tractability

K. Buchin, M. Buchin, J. Byrka, M. Nöllenburg, Y. Okamoto, R.I. Silveira, A. Wolff

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Drawing (complete) binary tanglegrams: hardness, approximation, fixed-parameter tractability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde