Drag reduction by polymer additives in a turbulent pipe flow : numerical and laboratory experiments

J.M.J. Toonder, den, M.A. Hulsen, G.D.C. Kuiken, F.T.M. Nieuwstadt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

237 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Drag reduction by polymer additives in a turbulent pipe flow : numerical and laboratory experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie