Draagconstructie en gevel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De technische eigenschappen van de draagconstructie van een gebouw zijn vaak van grote invloed op de mogelijkheden tot herbestemming of transformatie. De constructie verricht een zeer primaire taak en behoort om die reden vaak tot het meest permanente deel van het gebouw. Tegelijk maken de eigenschappen van de constructie bepaalde veranderingen aan een gebouw eenvoudig of juist moeilijk realiseerbaar. Uit onderzoek blijkt dat drie elementaire functies en eigenschappen van de draagconstructie van directe invloed zijn op de transformatiecapaciteit van een gebouw: de onafhankelijkheid van de constructie, de draagcapaciteit en de ruimte die de constructie biedt. Dit hoofdstuk gaat nader in op de theorie van de drie genoemde eigenschappen en laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de bestaande constructie de transformatiecapaciteit in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden. Net als de draagconstructie heeft ook de gevel een grote impact bij transformaties van gebouwen. Het is één van de meest beeldbepalende elementen van het gebouw en verzorgt de scheiding tussen het buiten- en binnenklimaat. Wanneer Je bestaande gevel in de situatie na de beoogde transformatie voldoet, kan deze eenvoudig behouden blijven. Meestal echter zullen bij een transformatie nieuwe eisen en wensen met betrekking tot het binnenklimaat worden doorgevoerd. In veel gevallen vraagt een nieuwe functie (ingrijpende) aanpas ingen aan de gevel. Het tweede deel van dit artikel beschrijft verschillende ingreepniveas geïllustreerd met uiteenlopende praktijkvoorbeelden.
Originele taal-2Engels
TitelTransformatie van kantoorgebouwen : thema's, actoren, instrumenten en projecten
RedacteurenTh. Voort, van der
Plaats van productieRotterdam
UitgeverijUitgeverij 010
Pagina's244-256
Aantal pagina's7
ISBN van geprinte versie978-90-6450-624-6
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Draagconstructie en gevel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit