Draadspanning: De firma Zwijsen & Co, een buitenstaander, en de gevestigde draadverwerkende industrie in Helmond, 1924-1925

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-35
Aantal pagina's8
TijdschriftHelmonds Heem
Volume2021
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - mrt 2021

Citeer dit