Downregulation of EGFR by a novel multivalent nanobody-liposome platform

Sabrina Oliveira, Raymond M. Schiffelers, Joris van der Veeken, Roy van der Meel, Ranitha Vongpromek, Paul M.P. van Bergen en Henegouwen, Gert Storm, Rob C. Roovers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

123 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Downregulation of EGFR by a novel multivalent nanobody-liposome platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology