Downlink rate allocation for packet data traffic in WCDMA cellular systems

L. Jorguseski, E. Fledderus, P. Ameigeiras, R. Prasad

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Downlink rate allocation for packet data traffic in WCDMA cellular systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.