Downfield gamma-gauche and gamma-antiperiplanar effects on 13C NMR chemical shifts exerted by thiophene sulphur

J.W. Haan, de, M.E. van Dommelen, L.J.M. Ven, van de, A. Corvers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)316-318
TijdschriftOrganic Magnetic Resonance
Volume11
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit