Double solenoid for in-vitro studies

C. Sismanidou, A.C.F. Reniers, A.P.M. Zwamborn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
Aantal pagina's6
TijdschriftNERG : Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit