Double-propagation mode in short-gap spark discharges driven by HV pulses with sub-ns rise time

H. Höft (Corresponding author), M. M. Becker, J. F. Kolb, T. Huiskamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Double-propagation mode in short-gap spark discharges driven by HV pulses with sub-ns rise time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie