Double freeform lens design for laser beam shaping: a least-squares approach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProgress in Industrial Mathematics at ECMI 2018
UitgeverijSpringer
Pagina's299 - 305
Aantal pagina's7
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit