Double cation adduction in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry of electron deficient anthraquinone derivatives

X.W. Lou, R.W. Sinkeldam, W.H. Houts, van, Y.A.G. Nicolas, P.G.A. Janssen, J.L.J. Dongen, van, J.A.J.M. Vekemans, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Double cation adduction in matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry of electron deficient anthraquinone derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen