Doping in solution as an order-inducing tool prior to film formation of regio-irregular polyalkylthiophenes

J.J. Apperloo, R.A.J. Janssen, M.M. Nielsen, K. Bechgaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Doping in solution as an order-inducing tool prior to film formation of regio-irregular polyalkylthiophenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen