Doorgeschoten focus: economische groei draagt steeds minder bij aan sociale welvaart

H.W. Lintsen, J.P.H. Smits, F.C.A. Veraart, John Grin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Steden zijn aantrekkelijke locaties om te wonen. Woonde rond 1900 circa 15% van de wereldbevolking in steden. Honderd jaar later was dat circa 50%. Over enkele decennia zal het overgrote deel van de mensheid in steden wonen. Steden bieden onder andere werkgelegenheid, consumptieve rijkdom, culturele verscheidenheid en anonimiteit. Tegelijkertijd hebben steden ook hun schaduwzijde: verpaupering, luchtverontreiniging, criminaliteit, eenzaamheid et cetera. Het denken over de stad vereist inzicht in beide kanten. Hoe brengen we de lusten en lasten van de stad in beeld? En vooral ook, hoe hangen beide kanten samen? Dit artikel bespreekt wat de monitor brede welvaart als methodiek te bieden heeft aan stedenbouwkundigen, planners, beleidsmakers en anderen om dergelijke vragen te beantwoorden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80-89
Aantal pagina's10
TijdschriftRuimte en Wonen
Volume99
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit