Don't shed tears over breaks

A. Kempe, V. Liebscher, G. Winkler, O. Wittich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)57-87
  TijdschriftJahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
  Volume107
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit