Don't just fix it, make it better! : using frontline service employees to improve after-sales service

G.A.H. Heijden, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

850 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijssen, Ed J., Promotor
  • Schepers, Jeroen J.L., Co-Promotor
Datum van toekenning19 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3497-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit