Dominance refinements of the Smirnov two-sample test

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Dominance refinements of the Smirnov two-sample test'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics