Dominance refinements of the Smirnov two-sample test

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We prove the following conjecture of Narayana: there are no nontrivial dominance refinements of the Smirnov two-sample test if and only if the two sample sizes are relatively prime. We also count the number of natural significance levels of the Smirnov two-sample test in terms of the sample sizes and relate this to the Narayana conjecture. In particular, Smirnov tests with relatively prime sample sizes turn out to have many more natural significance levels than do Smirnov tests whose sample sizes are not relatively prime (for example, equal sample sizes).
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-60
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dominance refinements of the Smirnov two-sample test'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit