Domains of exponentiated fractional Jacobi operators : characterizations, classifications, expansion results

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Domains of exponentiated fractional Jacobi operators : characterizations, classifications, expansion results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde