Domain wall dynamics in perpendicularly magnetized Pt/CoFeB/Pt layers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSpin Current Induced Ultrafast Switching : SpinSwitch meeting 2-5 September 2008, Krakow Poland
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit