Domain-specific portal for the precision component and tooling industry in Singapore: needs analysis and a test-bed implementation

J.G. Wang, Y.S. Wong, K.S. Lee, X.G. Huang, Q. Liao, H.T. Loh, Zhejie Liu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Domain-specific portal for the precision component and tooling industry in Singapore: needs analysis and a test-bed implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen