Does the Flory-Schulz assumption of equal reactivity of functional groups apply to e-caprolactam polymerizates?

D. Heikens, P.H. Hermans

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Does the Flory-Schulz assumption of equal reactivity of functional groups apply to e-caprolactam polymerizates?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit