Does the duration of rapid release cycles affect the bug handling activity?

Thorn Jansen, Zeinab Abou Khalil, Eleni Constantinou, Tom Mens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel4th International Workshop on Software Health in Projects, Ecosystems and Communities
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit