Does specialization matter for growth?

B. Dalum, K. Laursen, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Does specialization matter for growth?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie