Does shear flow stabilize an immersed thread?

A.Y. Gunawan, J. Molenaar, A.A.F. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)379-396
TijdschriftEuropean Journal of Mechanics. B, Fluids
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit