Does part-time work help maintaining a healthy work-family balance for women with children?

K. Rijswijk, van, M.H.J. Bekker, C.G. Rutte, M.A. Croon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286-295
TijdschriftJournal of Occupational Health Psychology
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit